(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Projektor 4:3 vs 16:9 (długie)
Grzegorz Ostrowski
2003-10-15 16:01:18 UTC
Jest to post skierowany raczej do posiadaczy projektorów (chocia¿ my¶lê, ¿e
Ci, którzy zamierzaj± w najbli¿szym czasie kupiæ taki sprzêt te¿ powinni
zabrac g³os). Mam nadziejê, ¿e znajdzie siê te¿ jaki¶ "teoretyk KD", który
do³o¿y swoj± opiniê. ;-)

Niedawno przeczyta³em opiniê w tej grupie, ¿e projektor 4:3 do kina domowego
to nieporozumienie - 16:9 "to jest to". Zgodzi³em sie z tym bez wahania.
Znalaz³em nawet i ju¿ prawie sie zdecydowa³em na zakup Panasonic PT-AE300
(native 16:9), do¶æ chwalony i nowoczesny projektor. Co¶ mnie jednak tknê³o
i zacz±³em dokonywaæ obliczeñ wielko¶ci ekranu jaki uzyskam. I ku mojemu
zdziwieniu okaza³o siê, ¿e w moim konkretnym przypadku projektor 4:3 bêdzie
lepszy ni¿ 16:9. A oto dlaczego: mam jedno ograniczenie na wymiary ekranu -
to szeroko¶æ ¶ciany (dla u³atwienia obliczeñ przyjmijmy, ¿e jest to 2 m). W
przypadku projektora 4:3 (czyli 1,33:1) przy sta³ej szeroko¶ci ekranu
otrzymujê obraz o wymiarach 2 m x 1,5 m = 3 m kw. Ogl±dam w ten sposób mecz
pi³karski w TV, koncerty i klasykê filmow± na DVD, filmy z wakacji z kamery,
zdjêcia z p³yty z JPegami, .gram na PCecie. Je¶li chcê ogl±daæ pozosta³e
filmy w innych formatach (1,78;1,85;2;00;2,35) to projektor wy¶wietli mi
obraz z odpowiednimi ciemnymi paskami z góry i z do³u. £atwo policzyæ, ¿e w
przypadku filmów w formacie 1,78:1 (czyli w³a¶nie 16:9, taki jaki wype³ni mi
ca³y ekran w projektorze 16:9) nie zmniejszy mi siê szeroko¶æ ekranu a tylko
wysoko¶æ do: 2 m / 1,78 = 1,12 m. W takim przypadku ogl±dam film na ekranie
o powierzchni: 2 m x 1,12 m = 2,24 m kw. A teraz co sie stanie, jak kupiê
projektor 16:9. Przypominam, ¿e mam ograniczenie na szeroko¶æ ekranu (boczne
¶ciany pokoju :-)) ). Zaczynam ogl±daæ filmy w formacie 1.78:1 i mam
nastepuj±ce parametry ekranu: 2 x 1,12 = 2,24 m kw. Czyli dok³adnie tak samo
jak w przypadku projektora 4:3. Ale jesli zaczynam ogl±daæ sygna³ nadawany w
formacie 4:3 (TV, PC, itd) to pojawiaj± mi sie szare pasy po bokach a obraz
bêdzie mia³ nastêpuj±ce wymiary: wysoko¶æ 1,12 m i szeroko¶æ (1,12 m x
1,33 ) = 1,49 m!!! Tak wiêc obraz ze Œród³a 4:3 ogl±dany na projektorze 16:9
bêdzie zajmowa³ powierzchniê 1,12 m x 1,49 m = 1,66 m kw. To jest zaledwie
56 % tego samego obrazu wy¶wietlanego przez projektor 4:3!!!
Jakie z tego wnioski:
Przy ograniczeniu szeroko¶ci obrazu (a my¶lê, ¿e ka¿dy ma takie
ograniczenia - szeroko¶æ posiadanego ekranu, szeroko¶æ ¶ciany) projektor 4:3
i 16:9 wy¶wietlaj± obraz panoramiczny w takim samym rozmiarze. Natomiast
obraz 4:3 wy¶wietlany przez projektor 16:9 jest o blisko po³owê mniejszy ni¿
na projektorze 4:3.

Taka sytuacja mam miejsce, kiedy projektor montujemy na sta³e i nie chcemy
nic zmieniaæ. Domyslam siê, ¿e obraz z projektora 16:9 mo¿na powiêkszyæ
zoomem, ale co sie wtedy dzieje z bocznymi szarymi paskami - wchodz± na
stoj±ce meble czy ¶ciany boczne? Prosze o odpowiedŒ, jak sobie radzicie z
takimi problemami, i czy w ogóle jest to problem? Czy mo¿e projektor 16:9
wy¶wietlaj±c obraz 4:3 wygasza na czarno boczne paski?

Pozdrawiam i proszê mnie przekonaæ do projektora 16:9 (podoba mi siê
Panasonic :-)) )

GO.
Krzysiek Nowak
2003-10-15 17:43:48 UTC
Przy ograniczeniu szeroko¶ci obrazu (a my¶l?, ?e ka?dy ma takie
ograniczenia - szeroko¶? posiadanego ekranu, szeroko¶? ¶ciany) projektor 4:3
i 16:9 wy¶wietlaj± obraz panoramiczny w takim samym rozmiarze. Natomiast
obraz 4:3 wy¶wietlany przez projektor 16:9 jest o blisko po?ow? mniejszy ni?
na projektorze 4:3.
Wybacz, ale 'ameryki nie odkryles'. Nie ma co dyskutowac nad zaletami
16:9 u kogos kto wykozystuje glownie zrodla obrazu 4:3.
Kup sobie pozadny telewizor 29 calowy do tv i projektor do kina. To
chyba najbardziej optymalne rozwiazanie :-)

Pzdr.
Lack
xajas
2003-10-15 18:45:54 UTC
mozna dlugo dyskutowac za argumentami pro i contra. Decydujaca jest
proporcja matrialu 4:3 i szerokoekranowego. Jesli TV wchodzi w rachube (moim
zdaniem sensowne przy odpowiedniej klasie odbiornika TV z wyjsciem S-Video)
tudziez filmy z DVD Disney itp (wiele filmow dziecinnych jest ciagle w
formacie 4:3) to lepszym rozwiazaniem jest 4:3. Jesli chodzi o
rozdzielczosc, to stwierdzenie ze 16:9 jest lepsze niz 4:3 nie jest
prawdziwe. Wazna jest rozdzielczosc panela -> np XGA 4:3 z rozdzielcoscia
1024x768 oferuje lepsza jakosc niz "nativ" 16:9 z rozdzielczoscia 840x480.
Wazniejsze niz rozdzielczosc sa glosnosc, kontrast i naturalnosc kolorow
(ktore przemawiaja za technika DLP).

xajas
Tomasz Pecko
2003-10-15 19:35:38 UTC
Post by xajas
prawdziwe. Wazna jest rozdzielczosc panela -> np XGA 4:3 z rozdzielcoscia
1024x768 oferuje lepsza jakosc niz "nativ" 16:9 z rozdzielczoscia 840x480.
A ja sie w takim razie zapytam, po co wieksza rozdzielczosc skoro obraz z
DVD ma 720x576?
Wlasnie taka rozdzielczosc panela jest najlepsza (lub troszke wieksza ale
bez uruchamiania niepotrzebnych pikseli), bo nie ma skalowania na sasiednie
piksele (to 480 w pionie, w Twoim przykladzie, to z NTSC wziete).
W naszym kraju dotychczas sprzedawaly sie projektory multimedialne o
rozdzielczosciach komputerowych, moze w koncu zaczna sie sprzedawac te o
rozdzielczosciach DVD.

Te 1024x768 oferuje lepsza jakosc tylko w przypadku sygnalu z komputera o
takiej wlasnie rozdzielczosci, w pozostalych przypadkach jakosc bedzie
zawsze gorsza....

Pozdro.
Tom.
Mirek Derewonko
2003-10-15 21:23:16 UTC
Jakie to projektory , czy panele w rozdzielczo¶ci DVD kolega widzia³???
720*576 - 4:3 nie ma takiego
720*480 - 4:3 nie ma takiego
720*480 - 16:9 nie ma takiego
720*480 - 16:9 brak

Panasonic AE-300 ma panel 1/4 HD 16:9 wiec do rozdzielczosci natywnej
równie¿ mu daleko.
Niestety jest tyle standardów wyswietlania TV ¿e jestesmy skazani na
przeskalowywanie a wiadomo ¿e efekt przeskalowania jest lepszy wtedy gdy
rozdzielczo¶æ matrycy jest wieksza jak
obrazu zród³owego ni¿ odwrotnie.

Ten argument równie¿ przemawia za projektorem 4:3 1024 na 768. Jest jeszcze
jeden -
wyswietlamy 16:9 na projektorze 4:3 w 1024 x 768 to ile linii w pionie
dostajemy ??
Czy otrzymana liczba cos koledze mówi ??

M.D.
Post by Tomasz Pecko
A ja sie w takim razie zapytam, po co wieksza rozdzielczosc skoro obraz z
DVD ma 720x576?
Wlasnie taka rozdzielczosc panela jest najlepsza (lub troszke wieksza ale
bez uruchamiania niepotrzebnych pikseli), bo nie ma skalowania na sasiednie
piksele (to 480 w pionie, w Twoim przykladzie, to z NTSC wziete).
W naszym kraju dotychczas sprzedawaly sie projektory multimedialne o
rozdzielczosciach komputerowych, moze w koncu zaczna sie sprzedawac te o
rozdzielczosciach DVD.
Te 1024x768 oferuje lepsza jakosc tylko w przypadku sygnalu z komputera o
takiej wlasnie rozdzielczosci, w pozostalych przypadkach jakosc bedzie
zawsze gorsza....
Pozdro.
Tom.
Grzegorz Ostrowski
2003-10-16 08:44:07 UTC
Post by Krzysiek Nowak
Wybacz, ale 'ameryki nie odkryles'. Nie ma co dyskutowac nad zaletami
16:9 u kogos kto wykozystuje glownie zrodla obrazu 4:3.
Kup sobie pozadny telewizor 29 calowy do tv i projektor do kina. To
chyba najbardziej optymalne rozwiazanie :-)
Wybaczam. I nie o takie rady mi chodzilo. I zwróc uwage, ze nie zaczalem
dyskusji na temat wyzszosci formatu obrazu panoramicznego nad standardem TV.
Ale jesli masz projektor 16:9 to powiedz czym on jest lepszy niz 4:3? Kupuje
projektor glównie do KD, ale jesli juz wydaje kilka k zlotych to mam ochote
wykorzystac wsztskie mozliwosci takiego sprzetu. Dlatego sie zastanawiam.
Inny argument: polowe mojej filmoteki stanowia plyty z koncertami nagrane w
formacie 4:3. Czy mam je ogladac na telewizorze 29"? :-) Na poczatku
dyskusji wyjasnilem (chyba dosc przystepnie) na liczbach, ile trace
powierzchni ekranu wyswietlajac obraz 4:3 na projektorze 16:9. Chce
wiedziec, jak ludzie sobie radza z tym problemem, i czy takie straty sa do
zaakceptowania.
Wiem, ze "Ameryki nie odkrylem", ale taki Magellan jak Ty, móglby grzecznie
wyjasnic, ze to "Indie" i dlaczego. :-))

Pozdrawiam
GO.
xajas
2003-10-16 08:44:34 UTC
Post by Tomasz Pecko
Te 1024x768 oferuje lepsza jakosc tylko w przypadku sygnalu z komputera o
takiej wlasnie rozdzielczosci, w pozostalych przypadkach jakosc bedzie
zawsze gorsza....
Hi Tom,

odnosze wrazenie, ze jeszcze nie widziales pozadnego beamera...

xajas
Grzegorz Ostrowski
2003-10-16 08:52:20 UTC
Post by Tomasz Pecko
W naszym kraju dotychczas sprzedawaly sie projektory multimedialne o
rozdzielczosciach komputerowych, moze w koncu zaczna sie sprzedawac te o
rozdzielczosciach DVD.
No tak, te¿ to wiem. Tylko dlaczego??? Jak pokazuj± moje obliczenia z
pocz±tku dyskusji oraz list kolegi poni¿ej, na projektorze 4:3 (1024 x 768)
filmy w formacie 16:9 (oraz jeszcze szersze) wy¶wietlisz bez strat (zarówno
w wymiarach ekranu jak i w ilo¶ci linii), a z kolei na projektorze 16:9
wy¶wietlaj±c obraz 4:3 tracisz wielko¶c obrazu (i czasami jako¶æ)? Jak±
przewagê daj± wiêc tak "d³ugo ovzekiwane" i "rzadko w naszym kraju
sprzedawane" projektory 16:9? Pytanie nie jest ironiczne, a odpowiedŒ
powinna zaspokoiæ moj± ciekawo¶æ. :-)

Pozdrawiam
GO.
T***@waw.tvp.pl
2003-10-16 10:37:04 UTC
Jaką
przewagę dają więc tak "długo ovzekiwane" i "rzadko w naszym kraju
sprzedawane" projektory 16:9? Pytanie nie jest ironiczne, a odpowiedź
powinna zaspokoić moją ciekawość. :-)
Prosty przyklad:
Rozdzielczosc pozioma 1024 na ktorej wyswietlany jest obraz o
rozdzieloczosci poziomej 720..... Jesli uda Ci sie to bezstratnie
przeskalowac to moje gratulacje :) (i nie wazne ze to skalowanie w gore,
gdzie nie tracisz informacji o obrazie)
Polecam zobaczenie na monitorze LCD o natywnej rozdzielczosci 1024x768
obrazu 800x600.
Dlatego uwazam ze do ogladania TV (w tym DVD) projektory, ktore nie musza
nic przeskalowywac by wypelnic ekran ZAWSZE beda lepsze. A tak wogole to jak
narazie najlepsza jakosc projekcji DVD widzialem na projektorze CRT.

Pozdro.
Tom.
--
Zaloz prywatne forum:
http://forum.onet.pl
Grzegorz Ostrowski
2003-10-16 13:15:38 UTC
Post by T***@waw.tvp.pl
Dlatego uwazam ze do ogladania TV (w tym DVD) projektory, ktore nie musza
nic przeskalowywac by wypelnic ekran ZAWSZE beda lepsze.
Tomek,
masz ca³kowita racjê i gdyby by³o tak, jak mówisz, to pewnie bym siê nie
zastanawia³. Ale jest trochê inaczej. Mianowicie projektor PT-AE300 o
proporcjach ekranu 16:9 ma rozdzielczo¶æ 964x544 czyli w tym przypadku (jak
i pewnie innych projektorów) równie¿ potrzebne jest przeskalowanie!!!
Zreszt± jak zauwa¿y³ Mirek Derewonko, nie ma projektorów z rozdzielczo¶ci±
720 x 576.

A tak poza tym co to za proporcje: 720 / 576 to jak 1,25 : 1 !!! Czyli 5:4
!!!. Jeszcze bardziej zbli¿one do kwadratu niz 4:3 ( 1,33 : 1 ). Czy to nie
pomy³ka? Ju¿ nic nie rozumiem? W takim razie 16:9 to oddalanie siê od
standardu DVD, anie przybli¿anie! :-((
Czy kto¶ mo¿e wyja¶nic ten paradoks?
Post by T***@waw.tvp.pl
A tak wogole to jak narazie najlepsza jakosc projekcji DVD widzialem na
projektorze CRT.

Niestety nie ten przedzia³ cenowy.:-((
Post by T***@waw.tvp.pl
http://forum.onet.pl
Michał Mierzwa
2003-10-16 13:30:20 UTC
Post by T***@waw.tvp.pl
Dlatego uwazam ze do ogladania TV (w tym DVD) projektory, ktore nie musza
nic przeskalowywac by wypelnic ekran ZAWSZE beda lepsze.
masz całkowita rację i gdyby było tak, jak mówisz, to pewnie bym się nie
zastanawiał. Ale jest trochę inaczej. Mianowicie projektor PT-AE300 o
proporcjach ekranu 16:9 ma rozdzielczość 964x544 czyli w tym przypadku (jak
i pewnie innych projektorów) również potrzebne jest przeskalowanie!!!
Ale dlaczego Wy się tak upieracie przy tym przeskalowaniu? Mój X1 ma trzy
tryby pracy: 4x3, 16x9 i "native". W tym trzecim wyświetla po prostu obraz
bez przeskalowania, (centralnie jeśli sygnał ma niższą rozdzielczość lub
fragment obrazu -- jeśli wyższą). Jak komuś zależy na takiej to se ustawi
i już. I dopiero teraz dochodzimy do pierwotnego pytania - bo dopiero w
takim ustawieniu jest ważne, czy to panel 16x9 czy 4x3.

Mumin
--
************** </body> *** Kilroy was here *** </html> *************
Michał Mumin Mierzwa http://www.cto.us.edu.pl/~mmierzwa 2
PGP key ID: 512/8E29F841 3
Na początku był chaos ... I tak już zostało 4 :-)
Grzegorz Ostrowski
2003-10-16 14:27:27 UTC
Ale dlaczego Wy siê tak upieracie przy tym przeskalowaniu? Mój X1 ma trzy
tryby pracy: 4x3, 16x9 i "native". W tym trzecim wy¶wietla po prostu obraz
bez przeskalowania, (centralnie je¶li sygna³ ma ni¿sz± rozdzielczo¶æ lub
fragment obrazu -- je¶li wy¿sz±). Jak komu¶ zale¿y na takiej to se ustawi
i ju¿. I dopiero teraz dochodzimy do pierwotnego pytania - bo dopiero w
takim ustawieniu jest wa¿ne, czy to panel 16x9 czy 4x3.
O to w³a¶nie chodzi: "masz, wiêc wiesz najlepiej". Micha³, jak to jest w
Twoim przypadku i sytuacji opisanej przeze mnie na pocz±tku w±tku. Rozumiem,
¿e masz jakis ekran okre¶lonych rozmiarów. Czy jak wybierzesz tryb 4:3, to
obraz wype³nia Ci ca³y ekran? A jak to jest gdy wybierasz 16:9? Z jakiej
odleg³o¶ci ogl±dasz i czy widzisz jakie¶ ró¿nice w jako¶ci w róznych
formatach. I na koniec pytanie lamerskie: "kto to jest" ten X1? :-))

Pozdrawiam
GO.
Tomasz Pecko
2003-10-16 16:01:25 UTC
Post by Grzegorz Ostrowski
zastanawia³. Ale jest trochê inaczej. Mianowicie projektor PT-AE300 o
proporcjach ekranu 16:9 ma rozdzielczo¶æ 964x544 czyli w tym przypadku (jak
i pewnie innych projektorów) równie¿ potrzebne jest przeskalowanie!!!
Powiem szczerze - nie wiem jak w tym przypadku jest to robione, ale nalezy
przypomniec o tzw "safe area" cztli obszarze naprawde wyswietlanym przez TV.
Zaden TV nie wyswietla calego obrazu przygotowanego na DVD, przecietnie
obcinaja z KAZDEJ strony nawet po 15-20 pikseli. Tak wiec jak sie z dolu i z
gory troche obetnie moze zostac 544 :) Ale to tylko moje luzne
przypuszczenia....
Post by Grzegorz Ostrowski
A tak poza tym co to za proporcje: 720 / 576 to jak 1,25 : 1 !!! Czyli 5:4
!!!. Jeszcze bardziej zbli¿one do kwadratu niz 4:3 ( 1,33 : 1 ). Czy to nie
pomy³ka? Ju¿ nic nie rozumiem?
Juz Ci wyjasniam! A kto powiedzial ze piksel jest KWADRATOWY?
W przypadku filmu DVD nagranego w proporcjach 4x3 (rozdzielczosc 720x576)
przyjmuje sie proporcje ksztaltu piksela (kopiuje tu ze specyfikacji):
1,0926.
Post by Grzegorz Ostrowski
W takim razie 16:9 to oddalanie siê od
standardu DVD, anie przybli¿anie! :-((
Czy kto¶ mo¿e wyja¶nic ten paradoks?
Alez skad zaden paradoks. W przypadku filmu DVD nagranego w proporcjach 16x9
(rozdzielczosc ta sama 720x576 - bo transfer anamorficzny) przyjmuje sie
proporcje ksztaltu piksela: 1,4568.

I tu tez widac jak na dloni roznice miedzy projektorami 4x3 i 16x9 -
proporcja kasztaltu piksela! A w przypadku projektorow komputerowych piksel
jest kwadratowy wlasnie (choc tez nie do konca ;) ).

Pozdro.
Tom.
Michał Mierzwa
2003-10-16 17:06:30 UTC
O to właśnie chodzi: "masz, więc wiesz najlepiej". Michał, jak to jest w
Twoim przypadku i sytuacji opisanej przeze mnie na początku wątku. Rozumiem,
że masz jakis ekran określonych rozmiarów. Czy jak wybierzesz tryb 4:3, to
obraz wypełnia Ci cały ekran? A jak to jest gdy wybierasz 16:9? Z jakiej
odległości oglądasz i czy widzisz jakieś różnice w jakości w róznych
formatach. I na koniec pytanie lamerskie: "kto to jest" ten X1? :-))
No więc od końca, Infocus X1, DLP, 4x3, 800x600 natywnie (ale przyjmuje też
1024x768 i sam se przelicza). Ekranu chwilowo nie mam, rzucam na ścianę
w poprzek pokoju, czyli z jakichś trzech metrów, obraz ma szerokość trochę
ponad półtora metra. Docelowo, po przeprowadzce (już za parę tygodni) chcę
kupić ekran o szerokości 2m (pokój ma 4.5m długości). Przy czym wielkości
ekranu/obrazu nie limituję możliwościami samego rzutnika, tylko położeniem
fotela. Po prostu najlepiej mi się ogląda z odległości jakiejś dwukrotnej
szerokości ekranu. Kumpel ma panasonica AE-100 i u niego ta odległość jest
większa - LCD ma jednak dużo większe odstępy między pixelami i z bliska mi
to przeszkadza (nie wspominając o tych bladych kolorkach ;->).
Ponieważ panel jest 4x3, to szerokość jest stała, zmienna jest tylko
wysokość i to mi odpowiada. Szare paski u góry i na dole jednak widać, ale
na szczęście są one jednakowej jasności (to znaczy paski spowodowane
przełączeniem na 16x9 są takie same jak paski z letterboxu - film przecież
zwykle nie jest 16x9 tylko np. 2.35:1). A w 4x3 pasków nie ma -- w
panasonicu są praktycznie zawsze - w 4x3 po bokach, w 16x9 na górze i dole
(chyba że sam film jest w 16x9, ale takich jest niedużo). Oczywiście
wszystko powyższe dotyczy rzucania na ścianę, ekran można regulować a nawet
bawić się w maskowanie (o tym też myślałem -- duży sztywny ekran i różne
czarne maskownice, ale to jednak mało poręczne).

Teraz różnice w jakości: najlepiej wygląda (surprise...) obraz z komputera
w 800x600, ten sam obraz w 1024x768 załamuje (podpisy pod ikonkami mam
małymi fontami, potrafią się zamazywać, obraz z konsoli tekstowej też --
używam framebufera z dość wyśrubowanymi parametrami). DVD mam podpięte
chwilowo kablem svga (projektor nie ma wejścia komponent), obraz jest w
sumie niezły, chociaż czasem widać przeplot w wyświetlanych napisach (oraz
w różnorakich "making of", one chyba są na wideo kręcone aboco...). Ale
jedzie już do mnie zamówiony konwerter component-to-svga (firmowa nazwa
SP-VESA-ADPT, można wygooglać), więc przepnę DVD na wejście komputerowe
i będzie progressive scan.

Reasumując: docelowo będzie ekran wieszany pod sufitem, o takiej szerokości
jak obraz, wysuwany na wysokość zależną od trybu pracy. A gdybym dziś miał
wybierać rzutnik, to wybrałbym ten sam. Ale innym radzę najpierw sprawdzić,
ja nie mam problemu z "efektem tęczy" (czasem coś mi mignie w napisach, ale
to bardziej autosugestia), ale np. kolega z pracy w połowie "Truposza"
Jarmusha musiał se zrobić przerwę, bo go od tego kolorowego migotania głowa
rozbolała (efekt tym mocniejszy, że film czarno-biały). I jeszcze raz:
najważniejszym parametrem jest odległość widza od ekranu, nie ma sensu
szarpać się na olbrzymi obraz, jeśli będziemy siedzieć metr czy dwa od
niego.

Mumin
--
************** </body> *** Kilroy was here *** </html> *************
Michał Mumin Mierzwa http://www.cto.us.edu.pl/~mmierzwa 2
PGP key ID: 512/8E29F841 3
Na początku był chaos ... I tak już zostało 4 :-)
Michał Mierzwa
2003-10-16 17:23:44 UTC
Michał Mierzwa <***@blaszok.silesia.linux.org.pl> wrote:
[...]

Zapomniałem jeszcze o jednym: tę różnicę w jakości obrazu komputerowego
pomiędzy 800x600 a 1024x768 widać praktycznie tylko na stacjonarnym obrazie
- konsola tekstowa czy pulpit X-ów z okienkami. W przypadku gier/filmów
ta różnica maleje do czegoś zupełnie nieważnego. Jeśli chodzi o obraz
z DVD (4x3 lub 16x9 a "native"), to różnicy jakości praktycznie nie ma.
Ot, obraz jest o kilka(-naście) procent mniejszy i tyle. Może jak podłączę
DVD przez component, to przeżyję olśnienie, ale szczerze wątpię.

Mumin
Ps. Co do obrazu telewizyjnego to się nie wypowiem, wprawdzie mam gdzieś
tam kartę TV do laptopa (na USB), ale nie używam. Za Smoleniem (z czasów
Teyowych) uważam, że od oglądania telewizji robią się w głowie glizdy.
--
************** </body> *** Kilroy was here *** </html> *************
Michał Mumin Mierzwa http://www.cto.us.edu.pl/~mmierzwa 2
PGP key ID: 512/8E29F841 3
Na początku był chaos ... I tak już zostało 4 :-)
PeG
2003-10-16 19:54:55 UTC
Post by Grzegorz Ostrowski
Post by Tomasz Pecko
W naszym kraju dotychczas sprzedawaly sie projektory multimedialne o
rozdzielczosciach komputerowych, moze w koncu zaczna sie sprzedawac te o
rozdzielczosciach DVD.
wy¶wietlaj±c obraz 4:3 tracisz wielko¶c obrazu (i czasami jako¶æ)? Jak±
przewagê daj± wiêc tak "d³ugo ovzekiwane" i "rzadko w naszym kraju
sprzedawane" projektory 16:9? Pytanie nie jest ironiczne, a odpowiedŒ
powinna zaspokoiæ moj± ciekawo¶æ. :-)
Tez sie nad tym zastanawialem i jedyna przewage 16x9 widze w tym ze na
projektorze 4x3 wkurzaly mnie szare (niestey nie czarne) pasy nad i pod
obrazem. Mozna to wyeliminowac uzywajac ekranu z maskowaniem, ale to
zupelnie inna bajka cenowa. Inna sprawa ze nowe projektory 16x9 dedykowane
do KD maja czesto wiekszy kontrast niz 4x3 przeznaczone glownie do PC i
prezentacji a to juz jest istotna roznica.

PeterG
xajas
2003-10-16 20:41:19 UTC
Moi drodzy,

ta ekscytacja tymi proporcjami 4:3, 16:9 itd jest zbedna, gdyz jesli
popatrzycie na DVD to znajdziecie takze 1.85:1, 2.20:1 no i (przewaznie)
2.35:1, tak ze zaden beamer nie wykorzystuje swojego panela 100%. Jesli
powrocic do szarych (niestety nie czarnych) paskow w niewykozystanej
powierzchni, to w tym przypadku jedyne rozwiazanie na to sa maskownice
dopasowujace sie do formatu obrazu. No i znowu latwiej zmaskowac obraz
beamera/ekranu 4:3 gdyz jego szerokosc jest stala, a zmienia sie jedynie
wysokosc -> czyli wymagana jest ruchoma dolna i gorna maskownica. W
przypadku 16:9 wmanagan jest zmienna maskownica zarowno pionie jak i w
poziomie co zdecydowanie komplikuje cale ustrojstwo. Jesli chodzi o wysokie
koszty ekranu z ruchomymi maskownicami wspomniane przez jednego z
przedmowcow, to bym sie z tym zdaniem nie zgodzil. Przy odrobinie checi,
czasu umiejetnosci mozna we wlasnym zakresie zbudowac tanio znakomity ekran
ze zmiennymi/ruchomymi maskownicami. Opis jak to zrobic znajdziecie na mojej
stronie (co prawda po niemiecku, ale same zdjecia powinny byc
wystarczajace). Jedyne co komplikowalo w moim przypadku konstrukcje byl
fakt, ze caly ekran dodatkowo musial by przesuwany, abym mogl sie dostac do
za tym ekranem polozonego okna.

http://www.xajas.privat.t-online.de/DE/leinwand.htm

Schowana (16:9) i wysunieta (2.35:1) maskownice widac na przdostatnim i
ostatnim zdjeciu

pozdro,

xajas
marek 'moa' piotrowski
2003-10-16 22:00:42 UTC
toc,
Post by Tomasz Pecko
Post by xajas
prawdziwe. Wazna jest rozdzielczosc panela -> np XGA 4:3 z rozdzielcoscia
1024x768 oferuje lepsza jakosc niz "nativ" 16:9 z rozdzielczoscia 840x480.
A ja sie w takim razie zapytam, po co wieksza rozdzielczosc skoro obraz z
DVD ma 720x576?
po to żeby wyświetlić bez strat 16:9 zakodowane anamorficznie...


moa
(z azylu na wsi)

--- GeeMail'2002+ v0.948 (cracked)
Spill Chucked by Mocrosift
marek 'moa' piotrowski
2003-10-16 22:00:45 UTC
toc,
Post by T***@waw.tvp.pl
Dlatego uwazam ze do ogladania TV (w tym DVD) projektory, ktore nie musza
nic przeskalowywac by wypelnic ekran ZAWSZE beda lepsze. A tak wogole to jak
narazie najlepsza jakosc projekcji DVD widzialem na projektorze CRT.
tyle że większość projektorów 16:9 nie ma 576 (lub więcej) w pionie...
najczęściej jest to 480 (ntsc) lub 540 (qhdtv)

moa
(z azylu na wsi)

--- GeeMail'2002+ v0.948 (cracked)
Spill Chucked by Mocrosift
Grzegorz Ostrowski
2003-10-17 16:19:23 UTC
Dziêki Micha³,
o tak± odpowiedŒ mi chodzi³o. Takie w³asnie subiektywne zdanie na temat
zale¿no¶ci jako¶ci obrazu od wielko¶ci ekranu. A swoj± drog±, ten "efekt
têczy" w projektorach DLP jest trochê niepokoj±cy. Ponoæ zauwa¿a to 25 %
widzów, ale nie toleruje (jak Twój przyjaciel) zaledwie 3 %. Znaj±c swojego
pecha pewnie za³apiê siê do tych 3%. :-))

Jeszcze raz dziêki!

Pozdrawiam
GO.

Następna strona >
Strona 1 z 2