Discussion:
Projektor 4:3 vs 16:9 (długie)
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Grzegorz Ostrowski
2003-10-15 15:59:19 UTC
Permalink
Raw Message
Jest to post skierowany raczej do posiadaczy projektorów (chocia¿ my¶lê, ¿e
Ci, którzy zamierzaj± w najbli¿szym czasie kupiæ taki sprzêt te¿ powinni
zabrac g³os). Mam nadziejê, ¿e znajdzie siê te¿ jaki¶ "teoretyk KD", który
do³o¿y swoj± opiniê. ;-)

Niedawno przeczyta³em opiniê w tej grupie, ¿e projektor 4:3 do kina domowego
to nieporozumienie - 16:9 "to jest to". Zgodzi³em sie z tym bez wahania.
Znalaz³em nawet i ju¿ prawie sie zdecydowa³em na zakup Panasonic PT-AE300
(native 16:9), do¶æ chwalony i nowoczesny projektor. Co¶ mnie jednak tknê³o
i zacz±³em dokonywaæ obliczeñ wielko¶ci ekranu jaki uzyskam. I ku mojemu
zdziwieniu okaza³o siê, ¿e w moim konkretnym przypadku projektor 4:3 bêdzie
lepszy ni¿ 16:9. A oto dlaczego: mam jedno ograniczenie na wymiary ekranu -
to szeroko¶æ ¶ciany (dla u³atwienia obliczeñ przyjmijmy, ¿e jest to 2 m). W
przypadku projektora 4:3 (czyli 1,33:1) przy sta³ej szeroko¶ci ekranu
otrzymujê obraz o wymiarach 2 m x 1,5 m = 3 m kw. Ogl±dam w ten sposób mecz
pi³karski w TV, koncerty i klasykê filmow± na DVD, filmy z wakacji z kamery,
zdjêcia z p³yty z JPegami, .gram na PCecie. Je¶li chcê ogl±daæ pozosta³e
filmy w innych formatach (1,78;1,85;2;00;2,35) to projektor wy¶wietli mi
obraz z odpowiednimi ciemnymi paskami z góry i z do³u. £atwo policzyæ, ¿e w
przypadku filmów w formacie 1,78:1 (czyli w³a¶nie 16:9, taki jaki wype³ni mi
ca³y ekran w projektorze 16:9) nie zmniejszy mi siê szeroko¶æ ekranu a tylko
wysoko¶æ do: 2 m / 1,78 = 1,12 m. W takim przypadku ogl±dam film na ekranie
o powierzchni: 2 m x 1,12 m = 2,24 m kw. A teraz co sie stanie, jak kupiê
projektor 16:9. Przypominam, ¿e mam ograniczenie na szeroko¶æ ekranu (boczne
¶ciany pokoju :-)) ). Zaczynam ogl±daæ filmy w formacie 1.78:1 i mam
nastepuj±ce parametry ekranu: 2 x 1,12 = 2,24 m kw. Czyli dok³adnie tak samo
jak w przypadku projektora 4:3. Ale jesli zaczynam ogl±daæ sygna³ nadawany w
formacie 4:3 (TV, PC, itd) to pojawiaj± mi sie szare pasy po bokach a obraz
bêdzie mia³ nastêpuj±ce wymiary: wysoko¶æ 1,12 m i szeroko¶æ (1,12 m x
1,33 ) = 1,49 m!!! Tak wiêc obraz ze Œród³a 4:3 ogl±dany na projektorze 16:9
bêdzie zajmowa³ powierzchniê 1,12 m x 1,49 m = 1,66 m kw. To jest zaledwie
56 % tego samego obrazu wy¶wietlanego przez projektor 4:3!!!
Jakie z tego wnioski:
Przy ograniczeniu szeroko¶ci obrazu (a my¶lê, ¿e ka¿dy ma takie
ograniczenia - szeroko¶æ posiadanego ekranu, szeroko¶æ ¶ciany) projektor 4:3
i 16:9 wy¶wietlaj± obraz panoramiczny w takim samym rozmiarze. Natomiast
obraz 4:3 wy¶wietlany przez projektor 16:9 jest o blisko po³owê mniejszy ni¿
na projektorze 4:3.

Taka sytuacja mam miejsce, kiedy projektor montujemy na sta³e i nie chcemy
nic zmieniaæ. Domyslam siê, ¿e obraz z projektora 16:9 mo¿na powiêkszyæ
zoomem, ale co sie wtedy dzieje z bocznymi szarymi paskami - wchodz± na
stoj±ce meble czy ¶ciany boczne? Prosze o odpowiedŒ, jak sobie radzicie z
takimi problemami, i czy w ogóle jest to problem? Czy mo¿e projektor 16:9
wy¶wietlaj±c obraz 4:3 wygasza na czarno boczne paski?

Pozdrawiam i proszê mnie przekonaæ do projektora 16:9 (podoba mi siê
Panasonic :-)) )

GO.
Krzysiek Nowak
2003-10-15 17:43:52 UTC
Permalink
Raw Message
Przy ograniczeniu szeroko¶ci obrazu (a my¶l?, ?e ka?dy ma takie
ograniczenia - szeroko¶? posiadanego ekranu, szeroko¶? ¶ciany) projektor 4:3
i 16:9 wy¶wietlaj± obraz panoramiczny w takim samym rozmiarze. Natomiast
obraz 4:3 wy¶wietlany przez projektor 16:9 jest o blisko po?ow? mniejszy ni?
na projektorze 4:3.
Wybacz, ale 'ameryki nie odkryles'. Nie ma co dyskutowac nad zaletami
16:9 u kogos kto wykozystuje glownie zrodla obrazu 4:3.
Kup sobie pozadny telewizor 29 calowy do tv i projektor do kina. To
chyba najbardziej optymalne rozwiazanie :-)

Pzdr.
Lack
Grzegorz Ostrowski
2003-10-16 08:43:40 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Krzysiek Nowak
Wybacz, ale 'ameryki nie odkryles'. Nie ma co dyskutowac nad zaletami
16:9 u kogos kto wykozystuje glownie zrodla obrazu 4:3.
Kup sobie pozadny telewizor 29 calowy do tv i projektor do kina. To
chyba najbardziej optymalne rozwiazanie :-)
Wybaczam. I nie o takie rady mi chodzilo. I zwróc uwage, ze nie zaczalem
dyskusji na temat wyzszosci formatu obrazu panoramicznego nad standardem TV.
Ale jesli masz projektor 16:9 to powiedz czym on jest lepszy niz 4:3? Kupuje
projektor glównie do KD, ale jesli juz wydaje kilka k zlotych to mam ochote
wykorzystac wsztskie mozliwosci takiego sprzetu. Dlatego sie zastanawiam.
Inny argument: polowe mojej filmoteki stanowia plyty z koncertami nagrane w
formacie 4:3. Czy mam je ogladac na telewizorze 29"? :-) Na poczatku
dyskusji wyjasnilem (chyba dosc przystepnie) na liczbach, ile trace
powierzchni ekranu wyswietlajac obraz 4:3 na projektorze 16:9. Chce
wiedziec, jak ludzie sobie radza z tym problemem, i czy takie straty sa do
zaakceptowania.
Wiem, ze "Ameryki nie odkrylem", ale taki Magellan jak Ty, móglby grzecznie
wyjasnic, ze to "Indie" i dlaczego. :-))

Pozdrawiam
GO.
xajas
2003-10-15 18:45:54 UTC
Permalink
Raw Message
mozna dlugo dyskutowac za argumentami pro i contra. Decydujaca jest
proporcja matrialu 4:3 i szerokoekranowego. Jesli TV wchodzi w rachube (moim
zdaniem sensowne przy odpowiedniej klasie odbiornika TV z wyjsciem S-Video)
tudziez filmy z DVD Disney itp (wiele filmow dziecinnych jest ciagle w
formacie 4:3) to lepszym rozwiazaniem jest 4:3. Jesli chodzi o
rozdzielczosc, to stwierdzenie ze 16:9 jest lepsze niz 4:3 nie jest
prawdziwe. Wazna jest rozdzielczosc panela -> np XGA 4:3 z rozdzielcoscia
1024x768 oferuje lepsza jakosc niz "nativ" 16:9 z rozdzielczoscia 840x480.
Wazniejsze niz rozdzielczosc sa glosnosc, kontrast i naturalnosc kolorow
(ktore przemawiaja za technika DLP).

xajas
Tomasz Pecko
2003-10-15 19:34:55 UTC
Permalink
Raw Message
Post by xajas
prawdziwe. Wazna jest rozdzielczosc panela -> np XGA 4:3 z rozdzielcoscia
1024x768 oferuje lepsza jakosc niz "nativ" 16:9 z rozdzielczoscia 840x480.
A ja sie w takim razie zapytam, po co wieksza rozdzielczosc skoro obraz z
DVD ma 720x576?
Wlasnie taka rozdzielczosc panela jest najlepsza (lub troszke wieksza ale
bez uruchamiania niepotrzebnych pikseli), bo nie ma skalowania na sasiednie
piksele (to 480 w pionie, w Twoim przykladzie, to z NTSC wziete).
W naszym kraju dotychczas sprzedawaly sie projektory multimedialne o
rozdzielczosciach komputerowych, moze w koncu zaczna sie sprzedawac te o
rozdzielczosciach DVD.

Te 1024x768 oferuje lepsza jakosc tylko w przypadku sygnalu z komputera o
takiej wlasnie rozdzielczosci, w pozostalych przypadkach jakosc bedzie
zawsze gorsza....

Pozdro.
Tom.
Mirek Derewonko
2003-10-15 21:23:16 UTC
Permalink
Raw Message
Jakie to projektory , czy panele w rozdzielczo¶ci DVD kolega widzia³???
720*576 - 4:3 nie ma takiego
720*480 - 4:3 nie ma takiego
720*480 - 16:9 nie ma takiego
720*480 - 16:9 brak

Panasonic AE-300 ma panel 1/4 HD 16:9 wiec do rozdzielczosci natywnej
równie¿ mu daleko.
Niestety jest tyle standardów wyswietlania TV ¿e jestesmy skazani na
przeskalowywanie a wiadomo ¿e efekt przeskalowania jest lepszy wtedy gdy
rozdzielczo¶æ matrycy jest wieksza jak
obrazu zród³owego ni¿ odwrotnie.

Ten argument równie¿ przemawia za projektorem 4:3 1024 na 768. Jest jeszcze
jeden -
wyswietlamy 16:9 na projektorze 4:3 w 1024 x 768 to ile linii w pionie
dostajemy ??
Czy otrzymana liczba cos koledze mówi ??

M.D.
Post by Tomasz Pecko
A ja sie w takim razie zapytam, po co wieksza rozdzielczosc skoro obraz z
DVD ma 720x576?
Wlasnie taka rozdzielczosc panela jest najlepsza (lub troszke wieksza ale
bez uruchamiania niepotrzebnych pikseli), bo nie ma skalowania na sasiednie
piksele (to 480 w pionie, w Twoim przykladzie, to z NTSC wziete).
W naszym kraju dotychczas sprzedawaly sie projektory multimedialne o
rozdzielczosciach komputerowych, moze w koncu zaczna sie sprzedawac te o
rozdzielczosciach DVD.
Te 1024x768 oferuje lepsza jakosc tylko w przypadku sygnalu z komputera o
takiej wlasnie rozdzielczosci, w pozostalych przypadkach jakosc bedzie
zawsze gorsza....
Pozdro.
Tom.
xajas
2003-10-16 08:44:33 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Tomasz Pecko
Te 1024x768 oferuje lepsza jakosc tylko w przypadku sygnalu z komputera o
takiej wlasnie rozdzielczosci, w pozostalych przypadkach jakosc bedzie
zawsze gorsza....
Hi Tom,

odnosze wrazenie, ze jeszcze nie widziales pozadnego beamera...

xajas
Grzegorz Ostrowski
2003-10-16 08:51:45 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Tomasz Pecko
W naszym kraju dotychczas sprzedawaly sie projektory multimedialne o
rozdzielczosciach komputerowych, moze w koncu zaczna sie sprzedawac te o
rozdzielczosciach DVD.
No tak, te¿ to wiem. Tylko dlaczego??? Jak pokazuj± moje obliczenia z
pocz±tku dyskusji oraz list kolegi poni¿ej, na projektorze 4:3 (1024 x 768)
filmy w formacie 16:9 (oraz jeszcze szersze) wy¶wietlisz bez strat (zarówno
w wymiarach ekranu jak i w ilo¶ci linii), a z kolei na projektorze 16:9
wy¶wietlaj±c obraz 4:3 tracisz wielko¶c obrazu (i czasami jako¶æ)? Jak±
przewagê daj± wiêc tak "d³ugo ovzekiwane" i "rzadko w naszym kraju
sprzedawane" projektory 16:9? Pytanie nie jest ironiczne, a odpowiedŒ
powinna zaspokoiæ moj± ciekawo¶æ. :-)

Pozdrawiam
GO.
PeG
2003-10-16 19:53:25 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Grzegorz Ostrowski
Post by Tomasz Pecko
W naszym kraju dotychczas sprzedawaly sie projektory multimedialne o
rozdzielczosciach komputerowych, moze w koncu zaczna sie sprzedawac te o
rozdzielczosciach DVD.
wy¶wietlaj±c obraz 4:3 tracisz wielko¶c obrazu (i czasami jako¶æ)? Jak±
przewagê daj± wiêc tak "d³ugo ovzekiwane" i "rzadko w naszym kraju
sprzedawane" projektory 16:9? Pytanie nie jest ironiczne, a odpowiedŒ
powinna zaspokoiæ moj± ciekawo¶æ. :-)
Tez sie nad tym zastanawialem i jedyna przewage 16x9 widze w tym ze na
projektorze 4x3 wkurzaly mnie szare (niestey nie czarne) pasy nad i pod
obrazem. Mozna to wyeliminowac uzywajac ekranu z maskowaniem, ale to
zupelnie inna bajka cenowa. Inna sprawa ze nowe projektory 16x9 dedykowane
do KD maja czesto wiekszy kontrast niz 4x3 przeznaczone glownie do PC i
prezentacji a to juz jest istotna roznica.

PeterG
marek 'moa' piotrowski
2003-10-16 22:01:19 UTC
Permalink
Raw Message
toc,
Post by Tomasz Pecko
Post by xajas
prawdziwe. Wazna jest rozdzielczosc panela -> np XGA 4:3 z rozdzielcoscia
1024x768 oferuje lepsza jakosc niz "nativ" 16:9 z rozdzielczoscia 840x480.
A ja sie w takim razie zapytam, po co wieksza rozdzielczosc skoro obraz z
DVD ma 720x576?
po to żeby wyświetlić bez strat 16:9 zakodowane anamorficznie...


moa
(z azylu na wsi)

--- GeeMail'2002+ v0.948 (cracked)
Spill Chucked by Mocrosift
Tomasz Pecko
2003-10-18 23:29:37 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Tomasz Pecko
A ja sie w takim razie zapytam, po co wieksza rozdzielczosc skoro obraz z
DVD ma 720x576?
po to ¿eby wy¶wietliæ bez strat 16:9 zakodowane anamorficznie...
ten obraz ma taka sama rozdzielczosc przy innych proporcjach. Dalej
wystarcza mu matryca 720x576 tyle ze w proporcjach 16x9. I taka matryca da
NAJLEPSZA jakosc obrazu.

Pozdro.
Tom.
marek 'moa' piotrowski
2003-10-19 12:07:22 UTC
Permalink
Raw Message
toc,
Post by Tomasz Pecko
Post by marek 'moa' piotrowski
Post by Tomasz Pecko
A ja sie w takim razie zapytam, po co wieksza rozdzielczosc skoro obraz
DVD ma 720x576?
po to żeby wyświetlić bez strat 16:9 zakodowane anamorficznie...
ten obraz ma taka sama rozdzielczosc przy innych proporcjach. Dalej
wystarcza mu matryca 720x576 tyle ze w proporcjach 16x9.
widziałeś takie projektory?
Post by Tomasz Pecko
I taka matryca da
NAJLEPSZA jakosc obrazu.
oczywiście. tylko co z takim projektorem jak dvd nie jest anamorficzne?


moa
(z azylu na wsi)

--- GeeMail'2002+ v0.948 (cracked)
Spill Chucked by Mocrosift
T***@waw.tvp.pl
2003-10-16 10:37:04 UTC
Permalink
Raw Message
Jaką
przewagę dają więc tak "długo ovzekiwane" i "rzadko w naszym kraju
sprzedawane" projektory 16:9? Pytanie nie jest ironiczne, a odpowiedź
powinna zaspokoić moją ciekawość. :-)
Prosty przyklad:
Rozdzielczosc pozioma 1024 na ktorej wyswietlany jest obraz o
rozdzieloczosci poziomej 720..... Jesli uda Ci sie to bezstratnie
przeskalowac to moje gratulacje :) (i nie wazne ze to skalowanie w gore,
gdzie nie tracisz informacji o obrazie)
Polecam zobaczenie na monitorze LCD o natywnej rozdzielczosci 1024x768
obrazu 800x600.
Dlatego uwazam ze do ogladania TV (w tym DVD) projektory, ktore nie musza
nic przeskalowywac by wypelnic ekran ZAWSZE beda lepsze. A tak wogole to jak
narazie najlepsza jakosc projekcji DVD widzialem na projektorze CRT.

Pozdro.
Tom.
--
Zaloz prywatne forum:
http://forum.onet.pl
Grzegorz Ostrowski
2003-10-16 13:13:36 UTC
Permalink
Raw Message
Post by T***@waw.tvp.pl
Dlatego uwazam ze do ogladania TV (w tym DVD) projektory, ktore nie musza
nic przeskalowywac by wypelnic ekran ZAWSZE beda lepsze.
Tomek,
masz ca³kowita racjê i gdyby by³o tak, jak mówisz, to pewnie bym siê nie
zastanawia³. Ale jest trochê inaczej. Mianowicie projektor PT-AE300 o
proporcjach ekranu 16:9 ma rozdzielczo¶æ 964x544 czyli w tym przypadku (jak
i pewnie innych projektorów) równie¿ potrzebne jest przeskalowanie!!!
Zreszt± jak zauwa¿y³ Mirek Derewonko, nie ma projektorów z rozdzielczo¶ci±
720 x 576.

A tak poza tym co to za proporcje: 720 / 576 to jak 1,25 : 1 !!! Czyli 5:4
!!!. Jeszcze bardziej zbli¿one do kwadratu niz 4:3 ( 1,33 : 1 ). Czy to nie
pomy³ka? Ju¿ nic nie rozumiem? W takim razie 16:9 to oddalanie siê od
standardu DVD, anie przybli¿anie! :-((
Czy kto¶ mo¿e wyja¶nic ten paradoks?
Post by T***@waw.tvp.pl
A tak wogole to jak narazie najlepsza jakosc projekcji DVD widzialem na
projektorze CRT.

Niestety nie ten przedzia³ cenowy.:-((
Post by T***@waw.tvp.pl
http://forum.onet.pl
Michał Mierzwa
2003-10-16 13:30:20 UTC
Permalink
Raw Message
Post by T***@waw.tvp.pl
Dlatego uwazam ze do ogladania TV (w tym DVD) projektory, ktore nie musza
nic przeskalowywac by wypelnic ekran ZAWSZE beda lepsze.
masz całkowita rację i gdyby było tak, jak mówisz, to pewnie bym się nie
zastanawiał. Ale jest trochę inaczej. Mianowicie projektor PT-AE300 o
proporcjach ekranu 16:9 ma rozdzielczość 964x544 czyli w tym przypadku (jak
i pewnie innych projektorów) również potrzebne jest przeskalowanie!!!
Ale dlaczego Wy się tak upieracie przy tym przeskalowaniu? Mój X1 ma trzy
tryby pracy: 4x3, 16x9 i "native". W tym trzecim wyświetla po prostu obraz
bez przeskalowania, (centralnie jeśli sygnał ma niższą rozdzielczość lub
fragment obrazu -- jeśli wyższą). Jak komuś zależy na takiej to se ustawi
i już. I dopiero teraz dochodzimy do pierwotnego pytania - bo dopiero w
takim ustawieniu jest ważne, czy to panel 16x9 czy 4x3.

Mumin
--
************** </body> *** Kilroy was here *** </html> *************
Michał Mumin Mierzwa http://www.cto.us.edu.pl/~mmierzwa 2
PGP key ID: 512/8E29F841 3
Na początku był chaos ... I tak już zostało 4 :-)
Grzegorz Ostrowski
2003-10-16 14:25:28 UTC
Permalink
Raw Message
Ale dlaczego Wy siê tak upieracie przy tym przeskalowaniu? Mój X1 ma trzy
tryby pracy: 4x3, 16x9 i "native". W tym trzecim wy¶wietla po prostu obraz
bez przeskalowania, (centralnie je¶li sygna³ ma ni¿sz± rozdzielczo¶æ lub
fragment obrazu -- je¶li wy¿sz±). Jak komu¶ zale¿y na takiej to se ustawi
i ju¿. I dopiero teraz dochodzimy do pierwotnego pytania - bo dopiero w
takim ustawieniu jest wa¿ne, czy to panel 16x9 czy 4x3.
O to w³a¶nie chodzi: "masz, wiêc wiesz najlepiej". Micha³, jak to jest w
Twoim przypadku i sytuacji opisanej przeze mnie na pocz±tku w±tku. Rozumiem,
¿e masz jakis ekran okre¶lonych rozmiarów. Czy jak wybierzesz tryb 4:3, to
obraz wype³nia Ci ca³y ekran? A jak to jest gdy wybierasz 16:9? Z jakiej
odleg³o¶ci ogl±dasz i czy widzisz jakie¶ ró¿nice w jako¶ci w róznych
formatach. I na koniec pytanie lamerskie: "kto to jest" ten X1? :-))

Pozdrawiam
GO.
Michał Mierzwa
2003-10-16 17:06:30 UTC
Permalink
Raw Message
O to właśnie chodzi: "masz, więc wiesz najlepiej". Michał, jak to jest w
Twoim przypadku i sytuacji opisanej przeze mnie na początku wątku. Rozumiem,
że masz jakis ekran określonych rozmiarów. Czy jak wybierzesz tryb 4:3, to
obraz wypełnia Ci cały ekran? A jak to jest gdy wybierasz 16:9? Z jakiej
odległości oglądasz i czy widzisz jakieś różnice w jakości w róznych
formatach. I na koniec pytanie lamerskie: "kto to jest" ten X1? :-))
No więc od końca, Infocus X1, DLP, 4x3, 800x600 natywnie (ale przyjmuje też
1024x768 i sam se przelicza). Ekranu chwilowo nie mam, rzucam na ścianę
w poprzek pokoju, czyli z jakichś trzech metrów, obraz ma szerokość trochę
ponad półtora metra. Docelowo, po przeprowadzce (już za parę tygodni) chcę
kupić ekran o szerokości 2m (pokój ma 4.5m długości). Przy czym wielkości
ekranu/obrazu nie limituję możliwościami samego rzutnika, tylko położeniem
fotela. Po prostu najlepiej mi się ogląda z odległości jakiejś dwukrotnej
szerokości ekranu. Kumpel ma panasonica AE-100 i u niego ta odległość jest
większa - LCD ma jednak dużo większe odstępy między pixelami i z bliska mi
to przeszkadza (nie wspominając o tych bladych kolorkach ;->).
Ponieważ panel jest 4x3, to szerokość jest stała, zmienna jest tylko
wysokość i to mi odpowiada. Szare paski u góry i na dole jednak widać, ale
na szczęście są one jednakowej jasności (to znaczy paski spowodowane
przełączeniem na 16x9 są takie same jak paski z letterboxu - film przecież
zwykle nie jest 16x9 tylko np. 2.35:1). A w 4x3 pasków nie ma -- w
panasonicu są praktycznie zawsze - w 4x3 po bokach, w 16x9 na górze i dole
(chyba że sam film jest w 16x9, ale takich jest niedużo). Oczywiście
wszystko powyższe dotyczy rzucania na ścianę, ekran można regulować a nawet
bawić się w maskowanie (o tym też myślałem -- duży sztywny ekran i różne
czarne maskownice, ale to jednak mało poręczne).

Teraz różnice w jakości: najlepiej wygląda (surprise...) obraz z komputera
w 800x600, ten sam obraz w 1024x768 załamuje (podpisy pod ikonkami mam
małymi fontami, potrafią się zamazywać, obraz z konsoli tekstowej też --
używam framebufera z dość wyśrubowanymi parametrami). DVD mam podpięte
chwilowo kablem svga (projektor nie ma wejścia komponent), obraz jest w
sumie niezły, chociaż czasem widać przeplot w wyświetlanych napisach (oraz
w różnorakich "making of", one chyba są na wideo kręcone aboco...). Ale
jedzie już do mnie zamówiony konwerter component-to-svga (firmowa nazwa
SP-VESA-ADPT, można wygooglać), więc przepnę DVD na wejście komputerowe
i będzie progressive scan.

Reasumując: docelowo będzie ekran wieszany pod sufitem, o takiej szerokości
jak obraz, wysuwany na wysokość zależną od trybu pracy. A gdybym dziś miał
wybierać rzutnik, to wybrałbym ten sam. Ale innym radzę najpierw sprawdzić,
ja nie mam problemu z "efektem tęczy" (czasem coś mi mignie w napisach, ale
to bardziej autosugestia), ale np. kolega z pracy w połowie "Truposza"
Jarmusha musiał se zrobić przerwę, bo go od tego kolorowego migotania głowa
rozbolała (efekt tym mocniejszy, że film czarno-biały). I jeszcze raz:
najważniejszym parametrem jest odległość widza od ekranu, nie ma sensu
szarpać się na olbrzymi obraz, jeśli będziemy siedzieć metr czy dwa od
niego.

Mumin
--
************** </body> *** Kilroy was here *** </html> *************
Michał Mumin Mierzwa http://www.cto.us.edu.pl/~mmierzwa 2
PGP key ID: 512/8E29F841 3
Na początku był chaos ... I tak już zostało 4 :-)
Michał Mierzwa
2003-10-16 17:23:44 UTC
Permalink
Raw Message
Michał Mierzwa <***@blaszok.silesia.linux.org.pl> wrote:
[...]

Zapomniałem jeszcze o jednym: tę różnicę w jakości obrazu komputerowego
pomiędzy 800x600 a 1024x768 widać praktycznie tylko na stacjonarnym obrazie
- konsola tekstowa czy pulpit X-ów z okienkami. W przypadku gier/filmów
ta różnica maleje do czegoś zupełnie nieważnego. Jeśli chodzi o obraz
z DVD (4x3 lub 16x9 a "native"), to różnicy jakości praktycznie nie ma.
Ot, obraz jest o kilka(-naście) procent mniejszy i tyle. Może jak podłączę
DVD przez component, to przeżyję olśnienie, ale szczerze wątpię.

Mumin
Ps. Co do obrazu telewizyjnego to się nie wypowiem, wprawdzie mam gdzieś
tam kartę TV do laptopa (na USB), ale nie używam. Za Smoleniem (z czasów
Teyowych) uważam, że od oglądania telewizji robią się w głowie glizdy.
--
************** </body> *** Kilroy was here *** </html> *************
Michał Mumin Mierzwa http://www.cto.us.edu.pl/~mmierzwa 2
PGP key ID: 512/8E29F841 3
Na początku był chaos ... I tak już zostało 4 :-)
Grzegorz Ostrowski
2003-10-17 16:17:23 UTC
Permalink
Raw Message
Dziêki Micha³,
o tak± odpowiedŒ mi chodzi³o. Takie w³asnie subiektywne zdanie na temat
zale¿no¶ci jako¶ci obrazu od wielko¶ci ekranu. A swoj± drog±, ten "efekt
têczy" w projektorach DLP jest trochê niepokoj±cy. Ponoæ zauwa¿a to 25 %
widzów, ale nie toleruje (jak Twój przyjaciel) zaledwie 3 %. Znaj±c swojego
pecha pewnie za³apiê siê do tych 3%. :-))

Jeszcze raz dziêki!

Pozdrawiam
GO.
Tomasz Pecko
2003-10-16 16:01:28 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Grzegorz Ostrowski
zastanawia³. Ale jest trochê inaczej. Mianowicie projektor PT-AE300 o
proporcjach ekranu 16:9 ma rozdzielczo¶æ 964x544 czyli w tym przypadku (jak
i pewnie innych projektorów) równie¿ potrzebne jest przeskalowanie!!!
Powiem szczerze - nie wiem jak w tym przypadku jest to robione, ale nalezy
przypomniec o tzw "safe area" cztli obszarze naprawde wyswietlanym przez TV.
Zaden TV nie wyswietla calego obrazu przygotowanego na DVD, przecietnie
obcinaja z KAZDEJ strony nawet po 15-20 pikseli. Tak wiec jak sie z dolu i z
gory troche obetnie moze zostac 544 :) Ale to tylko moje luzne
przypuszczenia....
Post by Grzegorz Ostrowski
A tak poza tym co to za proporcje: 720 / 576 to jak 1,25 : 1 !!! Czyli 5:4
!!!. Jeszcze bardziej zbli¿one do kwadratu niz 4:3 ( 1,33 : 1 ). Czy to nie
pomy³ka? Ju¿ nic nie rozumiem?
Juz Ci wyjasniam! A kto powiedzial ze piksel jest KWADRATOWY?
W przypadku filmu DVD nagranego w proporcjach 4x3 (rozdzielczosc 720x576)
przyjmuje sie proporcje ksztaltu piksela (kopiuje tu ze specyfikacji):
1,0926.
Post by Grzegorz Ostrowski
W takim razie 16:9 to oddalanie siê od
standardu DVD, anie przybli¿anie! :-((
Czy kto¶ mo¿e wyja¶nic ten paradoks?
Alez skad zaden paradoks. W przypadku filmu DVD nagranego w proporcjach 16x9
(rozdzielczosc ta sama 720x576 - bo transfer anamorficzny) przyjmuje sie
proporcje ksztaltu piksela: 1,4568.

I tu tez widac jak na dloni roznice miedzy projektorami 4x3 i 16x9 -
proporcja kasztaltu piksela! A w przypadku projektorow komputerowych piksel
jest kwadratowy wlasnie (choc tez nie do konca ;) ).

Pozdro.
Tom.
xajas
2003-10-16 20:41:19 UTC
Permalink
Raw Message
Moi drodzy,

ta ekscytacja tymi proporcjami 4:3, 16:9 itd jest zbedna, gdyz jesli
popatrzycie na DVD to znajdziecie takze 1.85:1, 2.20:1 no i (przewaznie)
2.35:1, tak ze zaden beamer nie wykorzystuje swojego panela 100%. Jesli
powrocic do szarych (niestety nie czarnych) paskow w niewykozystanej
powierzchni, to w tym przypadku jedyne rozwiazanie na to sa maskownice
dopasowujace sie do formatu obrazu. No i znowu latwiej zmaskowac obraz
beamera/ekranu 4:3 gdyz jego szerokosc jest stala, a zmienia sie jedynie
wysokosc -> czyli wymagana jest ruchoma dolna i gorna maskownica. W
przypadku 16:9 wmanagan jest zmienna maskownica zarowno pionie jak i w
poziomie co zdecydowanie komplikuje cale ustrojstwo. Jesli chodzi o wysokie
koszty ekranu z ruchomymi maskownicami wspomniane przez jednego z
przedmowcow, to bym sie z tym zdaniem nie zgodzil. Przy odrobinie checi,
czasu umiejetnosci mozna we wlasnym zakresie zbudowac tanio znakomity ekran
ze zmiennymi/ruchomymi maskownicami. Opis jak to zrobic znajdziecie na mojej
stronie (co prawda po niemiecku, ale same zdjecia powinny byc
wystarczajace). Jedyne co komplikowalo w moim przypadku konstrukcje byl
fakt, ze caly ekran dodatkowo musial by przesuwany, abym mogl sie dostac do
za tym ekranem polozonego okna.

http://www.xajas.privat.t-online.de/DE/leinwand.htm

Schowana (16:9) i wysunieta (2.35:1) maskownice widac na przdostatnim i
ostatnim zdjeciu

pozdro,

xajas
Grzegorz Ostrowski
2003-10-17 17:00:27 UTC
Permalink
Raw Message
Post by xajas
Moi drodzy,
http://www.xajas.privat.t-online.de/DE/leinwand.htm
Kurcze! Dzieki!

kolejna rzeczowa i szczególowa odpowiedz na moje pytanie. O to mi chodzilo.
Wiem, ze w moim konkretnym przypadku projektor z proporcjami 4:3 bedzie
lepszy. Masz bardzo fajny ekran i zasadniczo zmienil on moje plany na remont
pomieszczenia. Czy Twój pomysl jest opatentowany? ;-))
Jednak po dokladniejszym przyjrzeniu sie nasuwa mi sie kilka pytan. Z
pobieznych pomiarów wyszlo mi, ze Twoj ekran ma proporcje ok. 1,65:1. (jesli
zdjecia nie klamia). Nie wiem, w jakich proporcjach masz projektor? Wydaje
mi sie, jednak, ze Twój ekran nie jest w pelni wykorzystywany przy zadnym
formacie. No bo jesli ogladasz filmy panoramiczne(2,35:1) to maskujesz góre
i dól, jesli 4:3 to maskujesz boki. A jaki format wypelnia Twój ekran w
calosci?

A przy okazji mam w planie przygotowac ekran bezposrednio na scianie
uzywajac do tego specjalnej farby. Czy ktos to juz przerabial? Jesli tak, to
jaka farbe wybrac?

Pozdrawiam
GO.
xajas
2003-10-19 09:20:45 UTC
Permalink
Raw Message
Hi,
Post by Grzegorz Ostrowski
Jednak po dokladniejszym przyjrzeniu sie nasuwa mi sie kilka pytan. Z
pobieznych pomiarów wyszlo mi, ze Twoj ekran ma proporcje ok. 1,65:1. (jesli
zdjecia nie klamia). Nie wiem, w jakich proporcjach masz projektor? Wydaje
mi sie, jednak, ze Twój ekran nie jest w pelni wykorzystywany przy zadnym
formacie. No bo jesli ogladasz filmy panoramiczne(2,35:1) to maskujesz góre
i dól, jesli 4:3 to maskujesz boki. A jaki format wypelnia Twój ekran w
calosci?
zeczywiscie, moj ekran jest nietypowy, gdyz wysokosc pomieszczenia (jet to
moja piwnica) 2,2 m nie pozwalala na budowe pelnowymiarowego ekranu 4:3
(odleglosc miedzy
subloferem i stojacym na nim glosnikiem centralnym a sufitem jest
ogranisczona). Poniewaz chcialem wykozystac maksymalna szerokosc pogodzilem
sie z kompromisem nietypowych rozmiarow. Gdybym tych ograniczen nie mial
budowalbym 4:3.
W Przypadku materialu 4:3 musze poprzez Beamer zmniejszyc obraz (zoom-down)
Post by Grzegorz Ostrowski
A przy okazji mam w planie przygotowac ekran bezposrednio na scianie
uzywajac do tego specjalnej farby. Czy ktos to juz przerabial? Jesli tak, to
jaka farbe wybrac?
Temat ten byl juz setki razy przerabiany na stronach odpowiednich forum
(niestety po niemiecku) -> to funkcjonuje, pod warunkiem ze sciana jest
odpowiednio gladka/przeszlifowana a farba jest odpowiednio matowa (aby
zapobiec tzw. Hotspots). Sam odcien jest mniej krytyczny, gdyz mozna to
skorygowac na beamerze.
Wada takiego rozwiazania jest brak maskownic, ktore zdecydowanie poprawiaja
subiektywny kontrast i zmniejszaja ilosc swiatla rozproszonego.

Xajas
Grzegorz Ostrowski
2003-10-19 14:23:58 UTC
Permalink
Raw Message
Post by xajas
ogranisczona). Poniewaz chcialem wykozystac maksymalna szerokosc pogodzilem
sie z kompromisem nietypowych rozmiarow. Gdybym tych ograniczen nie mial
budowalbym 4:3.
Rozumiem


Wada takiego rozwiazania jest brak maskownic, ktore zdecydowanie poprawiaja
Post by xajas
subiektywny kontrast i zmniejszaja ilosc swiatla rozproszonego.
Niestety nie znam niemieckiego, ale Twój ekran bardzo mi sie spodobal. Czy
mozesz powiedziec jakiego uzyles materialu do jego zbudowania? Chodzi mi o
plaszczyzne ekranu - oraz maskownice.

Pozdrawiam
GO.
xajas
2003-10-20 07:41:00 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Grzegorz Ostrowski
Niestety nie znam niemieckiego, ale Twój ekran bardzo mi sie spodobal. Czy
mozesz powiedziec jakiego uzyles materialu do jego zbudowania? Chodzi mi o
plaszczyzne ekranu - oraz maskownice.
Sama plaszczyzna obrazu jest zrobiona z obrusa!!! W OBI mozna kupic
ceratowe obrusy z rolki na metry (szerokosc 135cm) za 12,-EUR/metr
(mysle ze w Polsce jeszcze taniej). Poniewaz sa one na bawelnianym,
bialym podlozu nasaczonym tworzywm, znakomicie nadaja sie jako ekran
(oczywiscie ta dolna strona). Powierzchnia jest bardzo
drobnoziarnista, gladka, rownomierna i co wazne matowa (bez tzw.
Hot-Spots). Calosc napieta jest na prostej ramie drewnianej.

Maskownica jest zrobiona ze specjalego materialu dla studia
fotograficznego -> czarna i matowa.

pozdro,

xajas
Krzysztof Duchnowski
2003-10-19 19:27:56 UTC
Permalink
Raw Message
Post by xajas
ta ekscytacja tymi proporcjami 4:3, 16:9 itd jest zbedna, gdyz jesli
Nie mam projektora ale tak a propo proporcji.
Obraz na DVD jest zapisany ze stałym rozmiarem... right?
PAL to 720x576 a NTSC to 720x480... right?
Ewntualnie dochodzą modyfikacje samego wyświetlania tego rozmiaru w postaci
własnie proporcji... right?

Rozważmy przykład PAL.
Mamy na DVD film w PAL 4:3 i film w PAL 16:9 (dla uproszczenia)... right?
Mamy również 2 projektory, dla uproszczenia 720x576, jeden w 4:3 a drugi w
16:9... right?

Wyświetlamy najpierw na projektorze 16:9 film 4:3. Ponieważ rozmiary
matrycy są stałe ale nie są prostokątem 4:3 więc obraz jest przeskalowywany
i jest wyświetlany w rozdzielczości 540x576 - z proporcji: 16:9=1,7777 , a
4:3=1,3333 , tak więc 720:1,7777=405*1,3333=540
Tak więc obraz o szerokości 720 jest wyswietlany na LCD na 540 pixelach
szerokości. Podobno oko ludzkie jest bardziej wrażliwe na ilość linii niż
na ilość pixeli w szerokości.

Teraz wyświetlamy film 16:9 na projektorze 4:3.
Szerokość tym razem pozostanie niezmienna a zmieni się wysokość. Tak więc
obraz o ilości linii 576 będzie wyświetlany po przeskalowaniu na 432
liniach LCD - 576:1,7777=324*1,3333=432

A dlaczego w obu przypadkach najpierw wykonałem dzielenie przez 1,7777 a
potem mnożenie przez 1,3333? Bo w obu przypadkach zmniejszamy obraz więc
najpierw dzielimy przez większą liczbę a potem mnożymy przez mniejszą.

Tak więc w przypadku projektora 16:9 tracimy 180 pixeli szerokości filmu
4:3 a w przypadku projektora 4:3 tracimy 144 linie wysokości filmu 16:9.
Wybór należy oczywiście do użytkowników i ich priorytetów - ja wolałbym nie
tracić rozdzielczości na liniach.
Jak już pisałem wcześniej, oko ludzkie jest bardziej wrażliwe na
rozdzielczość pionową niż na poziomą - tak piszą na wszelkich stronach o
np. VCD gdzie zalecają, gdy braknie nam bitratu do czystego zakodowania
filmu, aby zmniejszyć rozdzielczośc poziomą z 704 do 480 albo nawet 352 bo
oko ludzkie co prawda zauważy różnicę między 704 a 352 jednak obraz mimo
"schodków" nadal będzie ostry a zmniejszenie ilości linii z 576 na 288 już
baaardzo mocno zmniejszy ostrość... right?

PS: a co do "right"... - ;PPPp
--
Krzysztof 'DK75' Duchnowski
Domeną w adresie e-mail jest poczta.onet.pl
xajas
2003-10-20 08:22:04 UTC
Permalink
Raw Message
Hi Krzysztof,

moze "teoretycznie" masz racje, ale przypomina mi to troche dyskusje z
dzialki audio gdzie "w przeniesieniu" bardziej linearne pasmo
przenoszenia automatycznie oznaczaloby lepsza jakosc odtwarzania. W
rzeczywistosci wiemy ze same parametry typu rozdzielczosc nie sa
jedynymi czynnikami decydujacymi o jakosci. Zapominasz o takich
prostych sprawach jak digital keystone czy overscan -> nawet 16:9
panele zaczynaja interpolowac jak tlko wlaczysz korekcje znieksztalcen
trapezidalnych. Overscan (srednio 3%)tez niweczy odwzorownie 1:1
punktow z DVD na punkty matrycy. Takich argumentow mozna wyliczac
nieskonczenie wiele. Wazna jest finalowa implementacja uwzgledniajaca
wzystkie aspekty takie jak rozdzielczosc, interpolacja, wiernosc
kolorow, kontrast, homogeniczny obraz, geometria, rownomiernosc
naswietlenia itd, itd,....
Widzialem wiele Bemerow z prosta rozduielczoacia 800x600 oferujcych
wiele lepszy obraz niz nativ 16:9 z wyska rozdzielczoscia.

Jesli wybierzesz sie do sklepu jak

http://www.mediastar.de/

i zobaczysz dziesiatki beamerow w bezposrednim porownaniu

Loading Image...
Loading Image...

to zmienisz zdanie i stwierdziz ze t przeliczanie tych lini i pixeli
to tylko teoretyczne gdybanie :-))

xajas
Grzegorz Ostrowski
2003-10-20 10:05:49 UTC
Permalink
Raw Message
Rozwa¿my przyk³ad PAL.
Wy¶wietlamy najpierw na projektorze 16:9 film 4:3. Poniewa¿ rozmiary
matrycy s± sta³e ale nie s± prostok±tem 4:3 wiêc obraz jest
przeskalowywany
i jest wy¶wietlany w rozdzielczo¶ci 540x576 - z proporcji: 16:9=1,7777 , a
4:3=1,3333 , tak wiêc 720:1,7777=405*1,3333=540
Tak wiêc obraz o szeroko¶ci 720 jest wyswietlany na LCD na 540 pixelach
szeroko¶ci. Podobno oko ludzkie jest bardziej wra¿liwe na ilo¶æ linii ni¿
na ilo¶æ pixeli w szeroko¶ci.
Krzysztof,
Twoje obliczenia s± bardzo ciekawe i prawie mnie przekona³y, ale ten w±tek
ju¿ wiele mnie nauczy³, wiêc pozwól na wyjawienie pewnych w±tpliwo¶ci
(pojawi³y sie one juz przy postach Tomka Pecko (ale nie nie by³em w tedy
jeszcze w stanie zaprotestowaæ). Otó¿ Tomek odkry³ (przynajmniej dla mnie),
¿e piksel nie jest kwadratowy, co by nawet pasowa³o. Ale czy móg³bys
przeprowadziæ te same obliczenia dla konkretnego projektora (964x544) ? Jak
zauwa¿yli koledzy w poprzednich postach nie ma projektorów 720x576 (dok³adne
DVD) . Drugie pytanie: dlaczego uwa¿asz, ¿e obraz 16:9 na projektorze 4:3
musi byæ przeskalowywany, skoro i w pionie i w poziomie starcza mu pikseli?

Przy przegl±daniu specyfikacji projektorów przy niektórych typach zauwa¿y³em
taki parametr jak ilo¶æ linii TV. Mo¿e w przypadku sygna³u VIDEO, nie ma co
gawêdziæ o pikselach tylko o maksymalnej ilo¶ci linii TV, bo wtedy dopiero
zauwa¿ê przewagê projektorów 16:9 - sta³a ilo¶c linii zarówno przy szerokim
jak i standardowym formacie.

Pozdrwiam
GO.
Krzysztof Duchnowski
2003-10-20 18:01:49 UTC
Permalink
Raw Message
pasowało. Ale czy mógłbys przeprowadzić te same obliczenia dla
konkretnego projektora (964x544) ? Jak zauważyli koledzy w poprzednich
dodaktowe skalowanie w dół? ;PPPp
dlaczego uważasz, że obraz 16:9 na projektorze 4:3 musi być
przeskalowywany, skoro i w pionie i w poziomie starcza mu pikseli?
Gdzieś wyżej pisałeś coś o niekwadratowych pikselach - jarzysz? Oczywiście
możesz, jeśli projektor na to pozwala wyswietlić obraz 16:9 w proporcjach
4:3 i wtedy nic nie będzie skalowane i cały obraz będzie wyświetlany na
całej powierzchni ekranu bez pasów... tylko te zaburzenia geometrii będą
"fajne" ;PPPp
To tylko w TV przy lampie CRT można zmienić wysterowanie elektromagnesów i
"zaciesnić" wiązkię dzieki czemu dalej ma się te 576 linii tylko na węszej
części ekranu wyswietlanej - w LCD tak nie zrobisz i trzeba skalować aby
zachować proporcje. I stąd te zmniejszone rozmiary przy wyświetlaniu i
"szare" pasy.
Przy przeglądaniu specyfikacji projektorów przy niektórych typach
zauważyłem taki parametr jak ilość linii TV. Może w przypadku sygnału
VIDEO, nie ma co gawędzić o pikselach tylko o maksymalnej ilości linii
TV, bo wtedy dopiero zauważę przewagę projektorów 16:9 - stała ilośc
linii zarówno przy szerokim jak i standardowym formacie.
Sygnał TV zawsze jest dzielony na linie. PAL ma 576 właśnie. Dopiero dalej
liczy się piksele w linii. Dodatkowo ekran CRT w TV ma tak ułożone plamki
luminoforu że następuje niejako "analogowe" wygładzanie. Po prostu
luminofor jest nakładany liniami pionowo a wyświetlanie przeprowadzane jest
liniami poziomo więc najczęściej działo trafia albo na srodek plamki
luminoforu albo na dw sąsiadujące częscowo.
Natomiast o ile mi się wydaje w LCD jest to równa siatka kawdracików (albo
niemal kwadracików) jeden przy drugim, jak zeszyt w kratkę. I między innymi
dlatego właśnie ekrany LCD dają tak wyraźny obraz na komputerach tylko w
nominalnej rzodzielczości a wszelkie skalowania wychodzą paskudnie.
--
Krzysztof 'DK75' Duchnowski
Domeną w adresie e-mail jest poczta.onet.pl
Grzegorz Ostrowski
2003-10-21 09:54:02 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Grzegorz Ostrowski
konkretnego projektora (964x544) ?
dodaktowe skalowanie w dó³? ;PPPp
No w³asnie - wszystko ³adnie-piêknie, jak liczymy teoriê. Jak przychodzi do
praktyki, to teoretyczne rozwa¿ania, a nawet obliczenia id± na bok, a jako¶
nikt nie potrafi wyjasniæ/ Dziwisz sie na te 544, ale to wymiary matrycy
Panasonica AE-300 ( o kwadratowych!!! pikselach). A inne projektory 16x9
maja jeszcze mnniej w pionie, bo tylko 480 pikseli (np SONY VPL-HS2) . I co
wtedy z 576 liniami. Dlaczego producent, wprowadzaj±c na rynek nowoczesny
(16:9) projektor, nie martwi siê o to, ¿e nie bêd± na nim widoczne wszystkie
linie DVD? A mo¿e jednak przeskalowuje obraz? Cp wtedy z jako¶ci±? Mo¿e to
efekt pomijalny?
Gdzie¶ wy¿ej pisa³e¶ co¶ o niekwadratowych pikselach - jarzysz? Oczywi¶cie
mo¿esz, je¶li projektor na to pozwala wyswietliæ obraz 16:9 w proporcjach
4:3 i wtedy nic nie bêdzie skalowane i ca³y obraz bêdzie wy¶wietlany na
ca³ej powierzchni ekranu bez pasów... tylko te zaburzenia geometrii bêd±
"fajne" ;PPPp
Do g³owy by mi nie przysz³o wy¶wietlaæ 16:9 lub jeszcze szerszy format, na
pe³nym ekranie 4:3. Oczywi¶cie, ¿e godzê sie na pasy na dole i górze. To
jest do zaakceptowania (przyzwyczajenie z kina i TV). Rozpoczynaj±c ten
w±tek, chcia³em sie tylko dowiedzieæ, czy s± do zaakceptowania boczne, szare
pasy oraz prawie o po³owê mniejsze pole obrazu w przypadku u¿ywania
projektora 16:9. I powiem Ci, ¿e choæ dyskusja by³a bardzo szczegó³owa, to
nadal nie wiem co siê dzieje z tym przeskalowywanie,.

Pozdrawiam
GO.
Krzysztof Duchnowski
2003-10-21 14:04:58 UTC
Permalink
Raw Message
obrazu w przypadku używania projektora 16:9. I powiem Ci, że choć
dyskusja była bardzo szczegółowa, to nadal nie wiem co się dzieje z
tym przeskalowywanie,.
Tzn.?
Nie wiesz co to jest przeskalowywanie?
--
Krzysztof 'DK75' Duchnowski
Domeną w adresie e-mail jest poczta.onet.pl
marek 'moa' piotrowski
2003-10-22 16:21:08 UTC
Permalink
Raw Message
toc,
nikt nie potrafi wyjasnić/ Dziwisz sie na te 544, ale to wymiary matrycy
Panasonica AE-300 ( o kwadratowych!!! pikselach). A inne projektory 16x9
maja jeszcze mnniej w pionie, bo tylko 480 pikseli (np SONY VPL-HS2) . I co
wtedy z 576 liniami. Dlaczego producent, wprowadzając na rynek nowoczesny
(16:9) projektor, nie martwi się o to, że nie będą na nim widoczne wszystkie
linie DVD?
bo to są projektory ntsc(480) albo 1/4 hdtv (amerykańskiego w wersji
1080i).
A może jednak przeskalowuje obraz? Cp wtedy z jakością? Może to
efekt pomijalny?
jak wyświetlisz na nim pal to niestety jakość jest taka sobie.


moa
(z azylu na wsi)

--- GeeMail'2002+ v0.948 (cracked)
Spill Chucked by Mocrosift
marek 'moa' piotrowski
2003-10-22 16:21:12 UTC
Permalink
Raw Message
toc,
Post by Krzysztof Duchnowski
To tylko w TV przy lampie CRT można zmienić wysterowanie elektromagnesów i
"zaciesnić" wiązkię dzieki czemu dalej ma się te 576 linii tylko na węszej
części ekranu wyswietlanej - w LCD tak nie zrobisz i trzeba skalować aby
zachować proporcje. I stąd te zmniejszone rozmiary przy wyświetlaniu i
"szare" pasy.
jeśli chodzi o lcd/dlp to widzę szansę dla tych nowych projektorów
bodajże neca na lustrach a nie soczewkach... wystarczy że jedno będzie
podmieniane na "panoramiczne".


moa
(z azylu na wsi)

--- GeeMail'2002+ v0.948 (cracked)
Spill Chucked by Mocrosift
marek 'moa' piotrowski
2003-10-16 22:01:23 UTC
Permalink
Raw Message
toc,
Post by T***@waw.tvp.pl
Dlatego uwazam ze do ogladania TV (w tym DVD) projektory, ktore nie musza
nic przeskalowywac by wypelnic ekran ZAWSZE beda lepsze. A tak wogole to jak
narazie najlepsza jakosc projekcji DVD widzialem na projektorze CRT.
tyle że większość projektorów 16:9 nie ma 576 (lub więcej) w pionie...
najczęściej jest to 480 (ntsc) lub 540 (qhdtv)

moa
(z azylu na wsi)

--- GeeMail'2002+ v0.948 (cracked)
Spill Chucked by Mocrosift
Milimetr
2003-10-27 11:54:09 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Grzegorz Ostrowski
ku mojemu
zdziwieniu okazało się, że w moim konkretnym przypadku projektor 4:3 będzie
lepszy niż 16:9.
Witam,
Twoja argumentacja co do wielkości obrazu jest dosyć logiczna, ale
przedstawione przez ciebie warunki są dosyć specyficzne. Ty potrzebujesz jak
największy obraz w formacie 4:3.

Ja jednak wybrałbym projektor o natywnej matrycy 16:9 i o stałej wysokości
obrazu. Dlaczego? Ponieważ wolałbym mieć sytuację taką jak w prawdziwym
kinie. Tzn. obraz 4:3 (stare polskie filmy) jest stosunkowo mały. Film
panoramiczny 16:9 (kotary boczne w kinie jadą w bok) jest większy niż 4:3,
zaś panorama 2.35:1 (w kinie odsłonięty zostaje cały ekran) jest jeszcze
większy. Ja zdecydowanie preferuję takie rozwiązanie.

W Twoim przypadku obraz 4:3 będzie największy, 16:9 będzie mniejszy (obcięty
z góry i z dołu), zaś panorama 2.35:1 będzie w ogóle malutka. W praktycznym
użytkowaniu jest to o tyle kiepskie, że przyzwyczajasz się do dużego obrazu
4:3, potem włączas sobie super film i denerwuje cię mały obraz w formatach
panoramicznych.

Czyli im nowszy film (większość nowych to format 2.35:1) tym mniejszy obraz
dostajesz.

Zaś co do wielkości samego ekranu. Akurat ty masz stałą szerokość a możesz
sobie regulować wysokość ekranu. U mnie jest inny przypadek. Ja też mam stałą
szerokość ekranu, ale i wysokość nie jest obojętna. Ponieważ jak zacznę
przeginać z wysokością ekranu to zacznie mi on "wjeżdzać" za stojące z przodu
kolumny frontowe.

Pozdrawiam,
Przemek
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
marek 'moa' piotrowski
2003-10-30 12:20:35 UTC
Permalink
Raw Message
toc,
Post by Milimetr
W Twoim przypadku obraz 4:3 będzie największy, 16:9 będzie mniejszy (obcięty
z góry i z dołu), zaś panorama 2.35:1 będzie w ogóle malutka. W praktycznym
użytkowaniu jest to o tyle kiepskie, że przyzwyczajasz się do dużego obrazu
4:3, potem włączas sobie super film i denerwuje cię mały obraz w formatach
panoramicznych.
pomijasz jedną rzecz - większość projektorów ma zoom. niewielki bo
niewielki ale zawsze.


moa
(z azylu na wsi)

--- GeeMail'2002+ v0.948 (cracked)
Spill Chucked by Mocrosift
Grzegorz Ostrowski
2003-10-30 14:58:06 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Milimetr
Post by Grzegorz Ostrowski
ku mojemu
zdziwieniu okaza³o siê, ¿e w moim konkretnym przypadku projektor 4:3 bêdzie
lepszy ni¿ 16:9.
Witam,
Twoja argumentacja co do wielko¶ci obrazu jest dosyæ logiczna, ale
przedstawione przez ciebie warunki s± dosyæ specyficzne. Ty potrzebujesz
jak
Post by Milimetr
najwiêkszy obraz w formacie 4:3.
Przemek,
fajnie, ¿e sie zainteresowa³e¶ i prze¶ledzi³e¶ moje obliczenia. I prawie
zrozumia³es o co mi chodzi. :-) Dlatego spróbujê Ciê naprowadziæ na wyniki
obliczeñ od innej strony.
Po pierwsze, nie zale¿y mi wcale na najwiêkszym obrazie 4x3. Oczywi¶cie, tak
jak prawie wszyscy lubiê filmy panoramiczne. Chcê te¿ unikn±æ ci±g³ego
u¿ywania zoomu optycznego w projektorze. Ma byæ on zamontowany na suficie,
wyregulowany i .... u¿ywany. Dlatego (i teraz ta niespodzianka) dla filmów w
formacie szerokim poczynaj±c od 16:9 (1,78:1, 2,00:1, 2,35:1 a nawet 2,5 :1)
NIE MA znaczenia, jaki projektor wybiorê: wielko¶æ obrazu na ekranie
dwumetrowej szeroko¶ci bêdzie ta sama!!! Zgadzasz siê? Ale jesli bêde
wy¶wietla³ koncert Stinga czy Santany (4x3) to zauwa¿, ¿e projektor z
matryc± 16:9, da mi prawie dwa razy mniejszy obraz ni¿ projektor z matryc±
4x3 (stosowne obliczenia w pocz±tku w±tku). Zgadzasz siê? I tylko pod tym
k±tem pyta³em siê co wybraæ i jak ludzie sobie z tym paradoksem radz±.
Oczywi¶cie za³o¿y³em, ¿e nie zoom w projektorze s³u¿y mi tylko to okresowej
regulacji i nie musze przed ka¿da projekcj± wchodzic na drabine by go
zmieniæ.
Ale by³em wczoraj na pokazie kilku projektorów i nareszcie kto¶ kompetentny
wyt³umaczy³ mi zasadnicze ró¿nice miêdzy projektorami. Projektory do tej
pory g³ównie s³u¿y³y do prezentacji obrazów komputerowych i tak by³y
budowane. Oczywi¶cie mozna na nich by³o ogl±dac filmy. Od niedawna natomiast
zaczêto produkowac projektory 16:9, które jakby z definicji dedykowane s± do
projekcji materia³u video i w zwi±zku z tym ich producenci najwiekszy nacisk
k³ad± na obwody video, tak aby odtwarzany obraz by³ najlepszy (mniejsz±
uwage przyk³adaj±c do wej¶æ komputerowych). Dlatego do kina domowego lepszym
mo¿e okazaæ siê projektor 16x9, mimo mniejszych rozmiarów wy¶wietlanego
obrazu 4x3.

Pozdrawiam
GO.
Milimetr
2003-10-31 08:37:48 UTC
Permalink
Raw Message
Po pierwsze, nie zależy mi wcale na największym obrazie 4x3.
*** OK
Chcę też uniknąć ciągłego
używania zoomu optycznego w projektorze.
*** Słusznie i naukowo :-)
dla filmów w
formacie szerokim poczynając od 16:9 (1,78:1, 2,00:1, 2,35:1 a nawet 2,5 :1)
NIE MA znaczenia, jaki projektor wybiorę: wielkość obrazu na ekranie
dwumetrowej szerokości będzie ta sama!!! Zgadzasz się?
*** To znaczy jestem przekonany, że szerokość obrazu pozostanie taka sama dla
formatów panoramicznych, natomiast im większa panorama tym więcej pasów nam
dojdzie od góry i od dołu.
Ale jesli będe
wyświetlał koncert Stinga czy Santany (4x3) to zauważ, że projektor z
matrycą 16:9, da mi prawie dwa razy mniejszy obraz niż projektor z matrycą
4x3
*** To jest jasne, ponieważ projektor z matrycą 4:3 kiedy będzie wyświetlał
obraz 16:9 to obetnie go od góry, zaś projektor z matrycą 16:9 obraz 4:3
obetnie po bokach przy zachowaniu tej samej wysokości obrazu co w formacie
16:9, więc faktycznie obraz 4:3 będziesz miał malutki.

Pozdrawiam,
Milimetr
www.przemekmilimetr.republika.pl
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Milimetr
2003-10-27 12:02:02 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Grzegorz Ostrowski
ku mojemu
zdziwieniu okazało się, że w moim konkretnym przypadku projektor 4:3 będzie
lepszy niż 16:9.
Witam,
Twoja argumentacja co do wielkości obrazu jest dosyć logiczna, ale
przedstawione przez ciebie warunki są dosyć specyficzne. Ty potrzebujesz jak
największy obraz w formacie 4:3.

Ja jednak wybrałbym projektor o natywnej matrycy 16:9 i o stałej wysokości
obrazu. Dlaczego? Ponieważ wolałbym mieć sytuację taką jak w prawdziwym
kinie. Tzn. obraz 4:3 (stare polskie filmy) jest stosunkowo mały. Film
panoramiczny 16:9 (kotary boczne w kinie jadą w bok) jest większy niż 4:3,
zaś panorama 2.35:1 (w kinie odsłonięty zostaje cały ekran) jest jeszcze
większy. Ja zdecydowanie preferuję takie rozwiązanie.

W Twoim przypadku obraz 4:3 będzie największy, 16:9 będzie mniejszy (obcięty
z góry i z dołu), zaś panorama 2.35:1 będzie w ogóle malutka. W praktycznym
użytkowaniu jest to o tyle kiepskie, że przyzwyczajasz się do dużego obrazu
4:3, potem włączas sobie super film i denerwuje cię mały obraz w formatach
panoramicznych.

Czyli im nowszy film (większość nowych to format 2.35:1) tym mniejszy obraz
dostajesz.

Zaś co do wielkości samego ekranu. Akurat ty masz stałą szerokość a możesz
sobie regulować wysokość ekranu. U mnie jest inny przypadek. Ja też mam stałą
szerokość ekranu, ale i wysokość nie jest obojętna. Ponieważ jak zacznę
przeginać z wysokością ekranu to zacznie mi on "wjeżdzać" za stojące z przodu
kolumny frontowe.

Pozdrawiam,
Przemek
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Loading...